Doç. Dr. A. Serdar Karaca
Prof. Dr. Cemalettin Ertekin
Doç. Dr. Emre Canda
Doç. Dr. Fahri Yetişir
Prof. Dr. Fatih Ağalar  
Prof. Dr. Gökhan Akbulut  
Prof. Dr. Hakan Yanar
Doç. Dr. Halil Alış
Doç. Dr. M. Tahir Özer

Hasta profilinin ve tedavi yaklaşımlarının değişmesi ve yenilenmesi sebebiyle Genel Cerrahi alanındaki güncel uygulamalarımızda giderek daha çok sayıda “Açık Karın” yönetimi yapmak zorunda kalmaktayız. Bu nedenle adı geçen tedavi modalitesinin daha fazla cerrah tarafından bilinmesi ve uygulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Bu boşluğu doldurmak amacıyla kurulan Açık Batın Yönetimi Çalışma Gurubu’nun amacı konu ile ilgili güncel bilgilerin takibi, derlenmesi ve kişisel deneyim ve birikimlerin de eklenmesiyle bir bilgi havuzu oluşturulması ve bu içeriğin Türk Cerrahi Derneğinin internet sitesi altında geniş cerrah kitleleri ile paylaşımı ve periyodik kurslar düzenlemek suretiyle uygulamalı eğitimler verilmesidir.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelişen tıp dünyasında; yükselen intraabdominal basınç, karıniçi enfeksiyonları ve abdominal kompartman sendromu durumlarında hastaların açık karın ile tedavi edilme sıklığını arttırmaktadır. Gerçekleştirilen bir çok çalışma göstermektedir ki karını açık bırakarak tedavi etmek mortalite oranlarını ciddi oranda düşürmektedir.

Açık karına bırakılarak tedavisi gerçekleştirilen hastalar için uluslararası kılavuzlar tarafından belirlenmiş metodlar ve tedavi teknikleri bulunmaktadır. Site içerisinde bu bilgilere ulaşabilirsiniz.